Vi i Byggmestrene Knudsen og Askautrud AS vil gjerne komme i kontakt med deg som ønsker å selge eller utvikle et område til boligbygging.

Sammen med vår forhandler har vi bred kompetanse og erfaring med å utvikle tomter til boligformål.

Kjøp og videreutvikling av tomter

Vi ser etter alle typer tomter. Fra mindre eplehager til større områder som kan egne seg for boligbebyggelse.

Det å starte dialogen tidlig for å kunne dele erfaringer og finne gode løsninger er viktig for oss. Vi er opptatt av å bli godt kjent med eiendommen for å sikre en utvikling tilpasset nabolaget.

Byggmestrene Knudsen og Askautrud AS tilbyr flere samarbeidsformer, enten om ønsket er et rent salg eller et samarbeid for å gi deg muligheten til å ta del i verdiskapningen.

Hvordan foregår prosessen?

Det er en del steg som må foretas før vi kan ta skrittet videre og bli enige om en avtale.

I det vi mottar en henvendelse går vi inn og ser på planbestemmelsene for tomten eller eiendom. Da ser vi at det ligger til rette for å kunne bygge der. Videre vil vi se på om området den ligger i er attraktivt og om det er et område folk flest ønsker å bo i.

Når vi ser at tomten oppfyller våre kriterier kan vi sette i gang prosess med deg som selger. Sammen lager vi en plan om hvordan vi går fram i forbindelse med salg av tomt eller eiendom.

Et salg som ivaretar partenes interesser

Det å kjøpe tomter kan være kapitalkrevende. I mange tilfeller lager vi en avtale som fastsetter vilkårene for framtidig salg. En løsning kan være å avtale opsjonsavtale med selger. Denne type avtale brukes i overdragelsen av fast eiendom for utviklingsperioden, og fungerer godt som et alternativ til en kjøpekontrakt.

Det opprettes da en avtale som fastsetter vilkår for fremtidige salg. I mange tilfeller avtales markedspris pluss en tilleggsprosent. Motytelsen er at selger ikke får utbetalingen for tomten før vi har fått tillatelse for å bygge eller i andre tilfeller har solgt et visst antall enheter.

Samarbeid med grunneier/gårdeier

I de tilfeller vi samarbeider med grunneier gjøres dette også gjennom opsjons- og intensjonsavtaler eller andre avtaleformer som eier måtte ønske.

Vi er opptatt av å i vare ta grunneier/gårdeier på god måte slik at vi får et godt samarbeid i prosjektet.

I hyttekatalogen vår finner du bred presentasjon av alle hyttetypene våre,
pluss masse inspirasjon og all den informasjonen du trenger for å bygge drømmehytten.

I huskatalogen vår finner du bred presentasjon av alle hustypene våre, pluss masse inspirasjon og all den informasjonen du trenger for å bygge drømmehuset.

Det er ikke hver dag du skal i gang med et byggeprosjekt. Derfor er vi i Byggmestrene Knudsen og Askautrud AS genuint opptatt av at du som kunde skal kunne føle deg trygg gjennom hele prosessen.

Et møte i oppstartfasen gjør at vi kan svare på de spørsmålene du måtte ha. Samtidig som vi ser på de valg og løsninger du har sett for deg.

Dette gjør at vi kan se på mulighetene som foreligge for ditt prosjekt og etterkomme deres ønsker. Videre tilstreber vi å lage et tilbud som kan danne grunnlag for videre samarbeid.

Har du en tomt, men er usikker på hva eller hvordan du skal bygge?

Vi i Byggmestrene Knudsen og Askautrud AS bistår deg helt fra starten i en byggeprosess , og en tomtebefaring er et viktig ledd for å kartlegge hvilke muligheter man har på tomten.

Estimere pris på grunnarbeider

Når du skal bygge ny bolig, kan tomtens utforming ha mye å si for hva kostnaden rundt grunnarbeidene vil være. For deg som kunde estimerer vi kostnadene for deg, slik at du allerede tidlig i prosessen får dette inn i byggebudsjettet.

Det bør derfor gjøres gode undersøkelser av tomten i samråd med våre underleverandører innen dette feltet.

Kommunale krav og reguleringsplaner

Før en tomtebefaring, undersøker vi kommunale krav og reguleringsplaner. Her ser vi på hvilken utnyttelsesgrad tomten har, hvor høyt du har lov til å bygge og i mange tilfeller sier planene noe om hvordan utformingen skal være i ditt område.

Kontakt oss

Hva er 1+1

Bestill huskatalog

Bestill huskatalog

I huskatalogen vår finner du bred presentasjon av alle hustypene våre, pluss masse inspirasjon og all den informasjonen du trenger for å bygge drømmehuset.